SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHội-nghị-trực-tuyến-ngành-Nội-vụ-triển-khai-nhiệm-vụ-năm-2019

Hội nghị trực tuyến ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019
  Cập nhật: 1/16/2019 8:06 AM

Ngày 15/1/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

TT_nganhNV_15.1.19.jpg

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2018 vừa qua, công tác của Bộ, ngành Nội vụ trong toàn quốc đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang bộ. Các địa phương cũng đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền... được thực hiện nghiêm theo quy định; công tác tinh giản biên chế, cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, hội, quỹ... được tăng cường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong thực hiện vụ năm 2018; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Năm 2019, ngành Nội vụ xác định phương châm hành động của ngành là "Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ", trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, đặc biệt là việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII và của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điềy hành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh gọn, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường việc gửi nhận văn bản bằng điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

PV
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 17909978

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com