SharePoint
portal

Skip Navigation LinksKết-quả-sản-xuất-công-nghiệp-và-thương-mại-tỉnh-Hải-Dương-tháng-72018

Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 7/2018
  Cập nhật: 8/7/2018 8:15 AM

Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2018 giảm 0,3% so với tháng 6/2018, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 7/2018 chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 10,2%.

Đa số sản phẩm lũy kế tăng khá so với cùng kỳ: Nước sạch tăng 22,4%; giày dép tăng 11,7%; điện sản xuất tăng 10,8%; sắt thép tăng 6,5%,...; ô tô các loại giảm 9,7%; thức ăn chăn nuôi giảm 10,4%; xi măng giảm 6,2%...

Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 10,4%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 14,4%; khai khoáng giảm 25,0%.

Hoạt động thư­ơng mại nội địa

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 4.400 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,1% và tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 7/2018 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 29.557 tỷ đồng, tăng 10,8% (cả nước tăng 11,1%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,03% so với tháng trước; tăng 2,38% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 7 tháng đầu năm tăng 2,62% so với bình quân cùng kỳ (cả nước tăng 3,45%).


Theo Sở Công Thương

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com