Còn mãi niềm tự hào văn hóa xứ Đông

Mảnh đất Hải Dương hiện đang lưu giữ khối lượng lớn văn hoá vật thể và phi vật thể đa dạng, độc đáo với 1.098 di tích lịch sử, văn hoá, danh thắng

Hiền tài xứ Đông

Hải Dương là vùng đất đã sinh dưỡng và hội tụ nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng. Ðó là những nhà quân sự, chính trị, ngoại giao, những nhà văn hoá, nhà khoa học, những vị tổ nghề được nhân dân cả nước...

Đình Đồng Niên và sự tích ba vị Thành hoàng

Khác với nhiều ngôi đình khác, đình Đồng Niên (TP Hải Dương) thờ tới 3 vị Thành hoàng là những anh hùng cứu quốc thời tiền Lý (544-602). Ngoài ra, đình còn là nơi hội tụ của "tam giáo đồng nguyên"...

Chùa Thanh Mai - Di tích kiến trúc độc đáo

Chùa Thanh Mai gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư Pháp Loa, vị tổ thứ 2 của Thiền phái Trúc Lâm Tam tổ.

Quá trình hình thành và phát triển xứ Đông

Hải Dương là vùng đất được hình thành trong thời đồ đá. Cùng với những biến thiên, thăng trầm của lịch sử, vùng đất này cũng có những thay đổi về tên gọi, địa giới hành chính. Lúc đầu là một bộ phận...