Huyện Kim Thành

Kim Thành là huyện nằm ở phía Đông của tỉnh. Bắc giáp huyện Kinh Môn, nam giáp huyện An Lão của TP Hải Phòng, tây giáp huyện Thanh Hà, đông giáp huyện An Dương của TP Hải Phòng

Huyện Gia Lộc

Huyện Gia Lộc là một huyện đồng bằng nằm phía tây nam tỉnh. Huyện có đường 17 chạy qua và có đường thủy trên sông Thái Bình

Huyện Cẩm Giàng

Huyện Cẩm Giàng có vị trí địa lý tiếp giáp với các huyện Bình Giang, Nam Sách, TP Hải Dương. Huyện có quốc lộ 5A và đường sắt Hà Nội-Hải Phòng chạy qua

Trang thứ 2/2 trang
Trang thứ2