Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ tư năm 2021

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ tư năm 2021 vào chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 01 năm 2021; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021

Căn cứ theo Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao...

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghi ̣tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba năm 2021

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ hai năm 2021 vào chiều thứ Hai, ngày 11 tháng 01 năm 2021; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. UBND tỉnh...

Tăng cường đợt cao điểm phòng, chồng dịch covid -19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Ngày 05/01/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 23/UBND-VP yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đợt cao điểm...

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 04/01/2021 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo...

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản

Thực hiện Công văn số 1692/VPCP-HC ngày 29/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng...

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, của ngành Giao thông vận tải

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 238/GM-UBND về việc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu...

Trang thứ 1/31 trang
Trang thứ1