Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ 33

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ 33 vào Sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020; Địa điểm: tại Hội trường tầng 01 - Trụ sở UBND...

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2763/UBND-VP về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid – 19.

Khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến thành phố Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID19 tỉnh vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành rà soát...

Thông báo về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất Văn An 2 của Công ty cổ phần KDNS Hải Dương

Ngày 15/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 199/TB-TNMT thông báo về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất Văn An 2 của Công ty cổ phần KDNS Hải Dương.

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện Công điện số 837/CĐ-VPCP ngày 14/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Tăng cường phòng chống dịch bệnh Bạch hầu

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2477/UBND-VP về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Bạch hầu.

Trang thứ 1/17 trang
Trang thứ1