Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 (phiên họp thứ 2)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 vào sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Thành phố Hải Dương: Cấm một số tuyến đường phục vụ tổng duyệt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thực hiện Kế hoạch số 1633/KH-CAT-PV01 ngày 21/10/2020 của Công an tỉnh Hải Dương Về việc cấm đường phục vụ tổng duyệt phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII,...

Thông báo phân luồng các tuyến xe buýt, tuyến xe cố định phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sở Giao thông vận tải thông báo phân luồng các tuyến xe buýt, tuyến xe cố định để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Giấy mời họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (lần 2) năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (lần 2) năm 2020 vào chiều thứ Ba, ngày 20 tháng...

Thông báo cấm đường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để bảo đảm an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, UBND TP Hải Dương thực hiện cấm đường và tổ chức giao thông từ ngày 25-27/10.

Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi mốt, năm 2020 vào sáng thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định thời gian làm việc mùa đông, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2021 như sau:

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp...

UBND tỉnh chỉ đạo không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt...

Trang thứ 1/27 trang
Trang thứ1