Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

Ngày 14/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vacine phòng COVID – 19

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2621/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vacine...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất hàng thêu ren, may mặc xuất khẩu tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất hàng thêu ren, may mặc xuất khẩu tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư Mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec tại kho Hải Dương

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư Mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec tại kho Hải Dương

Thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Để việc xét thưởng đảm bảo các quy định, Cổng TTĐT tỉnh đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Thủ tướng...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất bao bì carton, kết cấu thép và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại CCN Kỳ Sơn

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất bao bì carton, kết cấu thép và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại CCN Kỳ...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô tại Lô XN 2,3,6 khu công nghiệp Đai An

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô tại Lô XN 2,3,6 khu công...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất dây điện và điện tử sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử và ô tô tại cụm công nghiệp Nghĩa An

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất dây điện và điện tử sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử và ô tô tại cụm công...

Trang thứ 1/95 trang
Trang thứ1