Xã Kênh Giang: Cần hơn 12 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

​Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thị xã Chí Linh, xã Kênh Giang cần 12,39 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM.

Xã đầu tiên của tỉnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Cẩm Sơn (Cẩm Giàng) là xã đầu tiên của tỉnh xây dựng xong "Kế hoạch định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu".

Doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới ở Kinh Môn

Sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang góp phần giúp huyện Kinh Môn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trở thành huyện NTM...

Kinh Môn đề nghị thẩm định thêm 5 xã nông thôn mới

Huyện Kinh Môn vừa hoàn thành hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh thẩm định thêm 5 xã đạt chuẩn NTM gồm: Hoành Sơn, Thái Sơn, Quang Trung, An Phụ và Thái Thịnh.

Nam Sách: 2 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Năm 2017, các xã Nam Trung và Hiệp Cát (Nam Sách) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đầu tư bảo vệ môi trường

Chiều 21-12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) với cán bộ, nhân dân huyện Kinh Môn về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kinh Môn: Xã Hiệp Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn vừa tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái về dự.

Phượng Hoàng tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng ủy xã cụ thể hóa nghị quyết bằng những đề án, kế hoạch theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao.

Trang thứ 1/8 trang
Trang thứ1