Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 và 8 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 và 8 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và Bảy tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và Bảy tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương.

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Hải Dương mặc dù chịu tác động từ dịch bệnh, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp Uỷ, chính quyền,...

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm năm 2022 tỉnh Hải Dương

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả” tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong 04 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng...

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022 tỉnh Hải Dương

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022 có triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo đạt 3,5%; thấp hơn đáng kể (giảm 1%) so với các thời điểm dự...

Trang thứ 1/8 trang
Trang thứ1