Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Trong bối cảnh tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới....

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Sau khi khống chế thành công dịch bệnh, hoạt động sản xuất trong tháng 4 đã nhanh chóng ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trọng hoạt động công nghiệp tăng rất cao; năng suất lúa chiêm xuân và...

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2021 tỉnh Hải Dương

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng cao chủ yếu do sản lượng cây vụ đông và nuôi trồng thủy sản tăng mạnh; ngành công nghiệp, xây dựng giảm khá “sâu” do dịch covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản...

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp từ cuối tháng 01 ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dịch vụ trước và trong Tết nguyên đán; đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng giao thương, tiêu thụ...

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Sản xuất vụ đông đạt kết quả tốt, chăn nuôi lơn tiếp tục phục hồi; sản xuất công nghiệp tăng cao với đóng góp đáng kể từ dự án Nhiệt điện BOT Hải Dương; lĩnh vực dịch vụ tăng cao; nhiều hoạt động văn...

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Trang thứ 1/6 trang
Trang thứ1