Những quy định mới trong thi hành Luật Đầu tư công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017

Năm 2017, toàn tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,9% so với năm 2016

TP Hải Dương: Vị thế mới để phát huy tiềm năng

Việc Chính phủ quyết định nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại II chính là bước đột phá quan trọng tạo điều kiện cho TP phát triển nhanh về mọi mặt để trở thành động lực đầu tàu kéo theo sự phát...

Thành tựu khoa học công nghệ

Thành tựu khoa học công nghệ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...

Thành tựu về kinh tế- xã hội giai đoạn 2006-2008

Trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế thế giới, kinh tế tỉnh ta vẫn đạt được những thành tựu đáng khích lệ...