Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất, gia công và kinh doanh dây điện công nghiệp Jung Shing tại Lô B3-1, KCN Cộng Hòa

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2422/GPMT-UBND ngày 12/9/2022 về việc cấp Giấy phép môi trường cho Dự án đầu tư nhà máy sản xuất, gia công và kinh doanh dây điện công nghiệp Jung Shing tại...

Giấy phép môi trường của Dự án ShinYang Metal Korea tại lô XN7-1, khu công nghiệp Đại An mở rộng

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2421/GPMT-UBND ngày 12/9/2022 về việc cấp Giấy phép môi trường Dự án ShinYang Metal Korea tại lô XN7-1, khu công nghiệp Đại An mở rộng

Giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su thành phẩm và hạt nhựa tại Lô XN3-1D2, KCN Đại An mở rộng

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2536/GPMT-UBND ngày 20/9/2022 về việc cấp Giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su thành phẩm và hạt nhựa tại Lô XN3-1D2, KCN...

Giấy phép môi trường của Công ty TNHH công nghệ Welco Việt Nam

Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH công nghệ Welco Việt Nam

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy chế biến rau củ quả cấp đông Hanoi Green Foods tại CCN Cao An

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy chế biến rau củ quả cấp đông Hanoi Green Foods tại CCN Cao An, xã Cao An,...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất hàng dệt may và cho thuê nhà xưởng tại thị trấn Lai Cách

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất hàng dệt may và cho thuê nhà xưởng tại thị trấn Lai Cách, huyện...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất hàng thêu ren, may mặc xuất khẩu tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất hàng thêu ren, may mặc xuất khẩu tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư Mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec tại kho Hải Dương

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư Mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec tại kho Hải Dương

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất bao bì carton, kết cấu thép và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại CCN Kỳ Sơn

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất bao bì carton, kết cấu thép và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại CCN Kỳ...

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô tại Lô XN 2,3,6 khu công nghiệp Đai An

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô tại Lô XN 2,3,6 khu công...

Trang thứ 1/4 trang
Trang thứ1