• Bộ sách Lịch sử tỉnh Hải Dương (từ khởi thủy đến năm 2015)

  Cập nhật: 28/02/2022 10: 22:00

 • Quá trình hình thành và phát triển xứ Đông

  Cập nhật: 23/08/2013 13: 47:00

  Hải Dương là vùng đất được hình thành trong thời đồ đá. Cùng với những biến thiên, thăng trầm của lịch sử, vùng đất này cũng có những thay đổi về tên gọi, địa giới hành chính. Lúc đầu là một bộ phận...

 • Hiền tài xứ Đông

  Cập nhật: 22/08/2013 14: 05:00

  Hải Dương là vùng đất đã sinh dưỡng và hội tụ nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng. Ðó là những nhà quân sự, chính trị, ngoại giao, những nhà văn hoá, nhà khoa học, những vị tổ nghề được nhân dân cả nước...

 • Còn mãi niềm tự hào văn hóa xứ Đông

  Cập nhật: 21/08/2013 14: 08:00

  Mảnh đất Hải Dương hiện đang lưu giữ khối lượng lớn văn hoá vật thể và phi vật thể đa dạng, độc đáo với 1.098 di tích lịch sử, văn hoá, danh thắng