Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
216/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 07 tháng 9 năm 2020

Tải xuống:

215/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 31 tháng 8 năm 2020

Tải xuống:

212/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 24 tháng 8 năm 2020

Tải xuống:

213/TB-VP THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số dự án đầu tư trong và ngoài nước tại cuộc họp giao ban nội bộ ngày 24 tháng 8 năm 2020

Tải xuống:

207/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17 tháng 8 năm 2020

Tải xuống:

197/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ 32 ngày 03 tháng 8 năm 2020

Tải xuống:

189/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 7 năm 2020

Tải xuống:

186/TB-VP Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24, năm 2020 tại cuộc họp ngày 29/7/2020

Tải xuống:

185/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi Trường THPT Lê Quý Đôn thành Trường mầm non và Phổ thông Lê Quý Đôn; thành lập Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

184/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Tải xuống:

2681/UBND-VP Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tải xuống:

181/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 20 tháng 7 năm 2020

Tải xuống:

166/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020

Tải xuống:

179/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tải xuống:

178/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 7 năm 2020

Tải xuống:

171/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 07 tháng 7 năm 2020

Tải xuống:

172/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 29 tháng 6 năm 2020

Tải xuống:

1833/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tân Huy Hoàng thuê đất tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

1815/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH MTV Mạnh Cường thuê đất tại cụm công nghiệp Cao An, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

155/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 24 tháng 6 năm 2020

Tải xuống: