Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
201/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 5) cho Công ty cổ phần đầy tư Newland để xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, TP Hải Dương

Tải xuống:

202/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Miền Bắc thuê đất tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ

Tải xuống:

174/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, cho Công ty cổ phần bê tông Thành Hưng thuê đất tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn

Tải xuống:

54/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, cho Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú thuê đất tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành

Tải xuống:

29/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2) để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành

Tải xuống:

47/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng; giao đất cho UBND huyện Bình Giang để xây dựng điểm tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng công trình trận địa súng máy phòng không 12,7mm tại xã Thái Dương

Tải xuống:

02/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27/12/2019

Tải xuống:

07/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành

Tải xuống:

10/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Hanoi Green Foods thuê đất (đợt 2) tại cụm công nghiệp Cao An, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

11/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Việt Phát thuê đất tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

Tải xuống:

4707/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành

Tải xuống:

4708/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho UBND xã Cao An để xây dựng Trạm Y tế xã

Tải xuống:

4709/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho UBND phường Cổ Thành để xây dựng Sân vận động

Tải xuống:

4710/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 3469/QĐ-UB ngày 15/12/2000 của UBND tỉnh “V/v cho Chi nhánh Công ty TNHH du lịch cựu chiến binh tại Hải Dương thuê đất” tại phường Thanh Bình

Tải xuống:

4754/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất (lần 1, giai đoạn 2) để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà

Tải xuống:

4755/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành

Tải xuống:

4519/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh (giai đoạn 2, đợt 1)

Tải xuống:

4520/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

4521/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Tải xuống:

4431/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống: