Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
TBVPDI-2019-159-1.si Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 14/10/2019

Tải xuống:

TBDI-2019-194-1.sign Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-148-1.si Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 30/9/2019

Tải xuống:

TBDI-2019-179-1.sign Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 (lần 2) năm 2019

Tải xuống:

TBDI-2019-170-1.sign Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-135-1.si Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27.8.2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-134-1.si Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 4/9/2019

Tải xuống:

TBDI-2019-158-1.sign Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-126-1.si Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12.8.2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-125-1.si Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 29/7/2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-112-1.si Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 22/7/2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-111-1.si Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 16/7/2019

Tải xuống:

TBVPDI-2019-103-1.si Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 5/7/2019

Tải xuống:

4031/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, cho Công ty cổ phần đầu tư Tân Thịnh HD thuê đất tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

4014/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, cho Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Minh Hằng thuê để khai thác đất đồi tại khu vực đồi Thông, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh

Tải xuống:

4012/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh khoáng sản, dịch vụ cảng TNV- Hải Dương thuê đất tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn

Tải xuống:

3986/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

Tải xuống:

3971/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ khách sạn Trung Nam thuê đất tại phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn

Tải xuống:

3960/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Quỹ tín dụng nhân dân Quang Khải thuê đất, tại xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang

Tải xuống:

89/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống: