Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
TBVPDI-2019-103-1.si Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 5/7/2019

Tải xuống:

4031/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, cho Công ty cổ phần đầu tư Tân Thịnh HD thuê đất tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

4014/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, cho Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Minh Hằng thuê để khai thác đất đồi tại khu vực đồi Thông, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh

Tải xuống:

4012/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh khoáng sản, dịch vụ cảng TNV- Hải Dương thuê đất tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn

Tải xuống:

3986/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

Tải xuống:

3971/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ khách sạn Trung Nam thuê đất tại phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn

Tải xuống:

3960/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Quỹ tín dụng nhân dân Quang Khải thuê đất, tại xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang

Tải xuống:

89/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống:

240/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 16 tháng 11 năm 2020

Tải xuống:

51/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2021

Tải xuống:

73/TB-VP Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 15 tháng 6 năm 2021

Tải xuống:

1903/QĐ-BCĐ Tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn xã Vĩnh Lập, xã Thanh Quang huyện Thanh Hà

Tải xuống:

1903/QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho người nhập cảnh vào tỉnh và người cách ly y tế tập trung theo hình thức tự nguyện

Tải xuống:

2149/QĐ-BCĐ Quyết định Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Tải xuống:

2684/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Tải xuống:

191/TB-TCT Thông báo Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

Tải xuống:

191/TB-TCT Thông báo Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

Tải xuống:

191/TB-TCT ThôngThông báo Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

Tải xuống:

194 /QĐ-UBND Quyết định Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, huyện Gia Lộc

Tải xuống:

194 /QĐ-UBND Quyết định Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, huyện Gia Lộc

Tải xuống: