Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
1397/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

05/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bến bãi tại bãi sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

61/TB-VP Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại buổi làm việc ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở UBND tỉnh

Tải xuống:

60/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 3 năm 2022

Tải xuống:

04/CT-UBND Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023

Tải xuống:

1290/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

Tải xuống:

1289/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1268/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2022

Tải xuống:

1247/KH-UBND Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022 - 2023)

Tải xuống:

53/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Tải xuống:

1160/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022

Tải xuống:

1133/UBND-VP Triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vê ̣sinh môi trường năm 2022

Tải xuống:

06/2022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1125/UBND-VP Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 và kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Tải xuống:

40/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (Lần 3)

Tải xuống:

05/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022

Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống:

39/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (lần 2)

Tải xuống:

50/ TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2022

Tải xuống:

1015/KH-UBND Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022

Tải xuống:

836/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là đô thị loại V

Tải xuống: