Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Có 205 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 2 tháng đầu năm

26/12/2019 16:55

Hết tháng 2, toàn tỉnh mới chỉ có 51 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký hơn 728 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, song số doanh nghiệp lại giảm 31 doanh nghiệp. Tính chung 2 tháng đầu năm, Hải Dương đã có 205 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 2.800 tỷ đồng; tăng 27 doanh nghiệp so với cùng thời điểm này của năm 2018. Ngoài ra, có 34 doanh nghiệp xin giải thể, con số này ở cùng thời điểm năm trước là 27 doanh nghiệp; 235 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, cùng kỳ là 145 doanh nghiệp. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 13.013 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.