Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Hải Dương chia lửa nơi tuyến đầu cùng TP Hà Nội chống dịch Covid-19

16/09/2021 15:01

Tình nguyện lên đường tham gia nơi tuyến đầu giúp Hà Nội chống dịch từ ngày 9/9, với công việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 2 huyện Phúc Thị và Đan Phượng; hôm nay một nửa số thành viên trong đoàn cán bộ y tế và sinh viên chuyên ngành Y – Dược của Hải Dương đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Phúc Thọ trở về, để lại ấn tượng đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương.