Số ký hiệu Trích yếu Loại
văn bản
Cơ quan
ban hành
Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
02/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/04/2022 09/05/2022
01/2022/NQ-HĐND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuôi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/04/2022 09/05/2022
03/2022/NQ-HĐND Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/04/2022 09/05/2022
06/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 27/04/2022 15/05/2022
04/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 22/04/2022 10/05/2022
05/2022/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 20/04/2022 01/05/2022
03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 21/01/2022 15/02/2022
02/2022/QĐ-UBND Quy định công tác kiếm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 20/01/2022 01/02/2022
01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 10/01/2022 01/03/2022
31/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 30/12/2021 10/01/2022
  • Tổng số: 564 văn bản