Số ký hiệu Trích yếu Loại
văn bản
Cơ quan
ban hành
Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
09/2022/QĐ-UBND Về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 12/09/2022 25/09/2022
06/2022/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 11/08/2022 21/08/2022
05/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 12/07/2022 22/07/2022
04/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 12/07/2022 22/07/2022
08/2022/QĐ-UBND Điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 03/07/2022 15/07/2022
07/2022/QĐ-UBND Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/20U/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 03/06/2022 15/06/2022
02/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/04/2022 09/05/2022
03/2022/NQ-HĐND Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/04/2022 09/05/2022
01/2022/NQ-HĐND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuôi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/04/2022 09/05/2022
06/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 27/04/2022 15/05/2022
  • Tổng số: 570 văn bản