Tên văn bản Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 11 năm 2019
Số kí hiệu văn bản TBVPDI-2019-173-1.pd
Ngày ban hành 01/01/0001 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

TBVPDI-2019-173-1.pdf