Tên văn bản Quyết định Sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
Số kí hiệu văn bản 05/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2020 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QD_05_2020_UBND.pdf