Tên văn bản Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
Số kí hiệu văn bản 07/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2020 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QD_07_2020_UBND.pdf