Tên văn bản Dừng tổ chức Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020
Số kí hiệu văn bản 1017/UBND-VP
Ngày ban hành 31/03/2020 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020. Để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ vải thiều, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các sở, nành có liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất, mở rộng vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ vải thiều. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Thanh Hà chủ động công tác sản xuất, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hỗ trợ tiêu thụ vải thiều
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

CHAP THUAN HOAN TO CHUC LE HOI VAI THIEU 2020 (1).pdf