Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2022
Số kí hiệu văn bản 50/ TB-VP
Ngày ban hành 15/04/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2022
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

(15). Thong bao ket luan ngay 12-4-2022.pdf