Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (lần 2)
Số kí hiệu văn bản 39/TB-UBND
Ngày ban hành 18/04/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (lần 2)
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

TB KL thang 4 lan 2.pdf