Tên văn bản Triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vê ̣sinh môi trường năm 2022
Số kí hiệu văn bản 1133/UBND-VP
Ngày ban hành 27/04/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vê ̣sinh môi trường năm 2022
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

CHI DAO TUAN LE NUOC SACH NAM 2022.pdf