Tên văn bản Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022
Số kí hiệu văn bản 1160/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

KH to chuc cac hoat dong huong ung thang BHXH.pdf