Tên văn bản Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022 - 2023)
Số kí hiệu văn bản 1247/KH-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022 - 2023)
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

5.2022. KH trien khai Hoi thi sang tao KT lan thu 13 (2022 - 2023).pdf