Tên văn bản Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
Số kí hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 12/05/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

CHI THI TOT NGHIEP THPT NAM 2022 (1).pdf