Tên văn bản Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 3 năm 2022
Số kí hiệu văn bản 60/TB-VP
Ngày ban hành 13/05/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 3 năm 2022
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

(13A). Thong bao ket luan ngay 21-3-2022.pdf