Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 03 tháng 6 năm 2022
Số kí hiệu văn bản Số 75/TB-VP
Ngày ban hành 10/06/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 03 tháng 6 năm 2022
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

(21). Thong bao ket luan ngay 03-6-2022.pdf