Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
Số kí hiệu văn bản 58/TB-UBND
Ngày ban hành 10/06/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

TB Ket luan thang 5 (3) (1).pdf