Tên văn bản QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Số kí hiệu văn bản 1860/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/06/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1860/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

13. TONG HOP BC UBND TINH RA SOAT HN_ HCN PHAT SINH NAM 2022 VA TONG HOP CHUNG KET QUA 2021 VA 6 THANG 2022.pdf QD cua ubnd tinh ve kq ra soat HN_ HNC phat sinh 2022.pdf