Tên văn bản Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 09/CT-UBND
Ngày ban hành 01/07/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

CHI THI QUAN LY BAO VE RUNG 2022.pdf