Tên văn bản Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 10/CT-UBND
Ngày ban hành 08/07/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

Chi thi UBND tinh ve viec tang cuong cong tac thong ke nha nuoc tren dia ban tinh .pdf