Tên văn bản Kế hoạch Thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
Số kí hiệu văn bản 1464/KH-BCĐ
Ngày ban hành 22/05/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

2022. KH cua BCD trien khai thuc hien Chuong trinh 15 nhiem ky 2020 - 2025.pdf