Tên văn bản Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Số kí hiệu văn bản 1409/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 22/05/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

2022. QUY CHE HOAT DONG BCD THUC HIEN CHUONG TRINH 15 (Kem theo QD).pdf 2022. QUYET DINH BAN HANH QUY CHE HOAT DONG BCD THUC HIEN CHUONG TRINH 15.pdf