Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2022
Số kí hiệu văn bản 94/TB-VP
Ngày ban hành 28/07/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2022
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

(23). Thong bao ket luan ngay 19-7-2022.pdf