Tên văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố
Số kí hiệu văn bản 2093/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

BS-KHSDD- 83 Da (L3) NQ 25 thang 8.22.pdf DM 83 DA_ CT bo sung KHSDD (Dot 3).pdf