Giấy phép môi trường của Dự án “Chi nhánh Công ty TNHH công nghiệp Wongeak (Việt Nam) tại Hải Dương”

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 100/GPMT-UBND ngày 17/01/2023

Giấy phép môi trường của Trụ sở và nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Sees Vina

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 97/GPMT-UBND ngày 17/01/2023

Giấy phép môi trường của Dự án Xưởng gia công hàng may mặc xuất khẩu tại CCN Nguyên Giáp

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 96/GPMT-UBND ngày 17/01/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy xử lý rác thải làng nghề Toàn Cầu

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3636/GPMT-UBND ngày 30/12/2022

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy Ngũ kim Kim Sơn 2

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3638/GPMT-UBND ngày 30/12/2022

Giấy phép môi trường của Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi tại Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3639/GPMT-UBND ngày 30/12/2022

Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất nến thơm, nến điện tử, nước xịt thơm xuất khẩu

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3640/GPMT-UBND ngày 30/12/2022

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm từ giấy tại khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát

Căn cứ công văn số: 879/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 23/12/2022 của Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

Trang thứ 1/13 trang
Trang thứ1