Tên văn bản Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện về công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Số kí hiệu văn bản 2774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2774/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

KH tiep tuc Trinh Chi thi 22 (print).pdf QD Phe duyet KH de nghi tiep ABan 10.2022.pdf