Tên văn bản Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025
Số kí hiệu văn bản 3071/KH-UBND
Ngày ban hành 26/10/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

KH giam ngheo 2021-2025 (phat hanh) 24-10.pdf