Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

1.000 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ 25 đến 27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội có 1.000 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.