Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

​​​​​​


​Chủ tịch UBND tỉnh
Triệu Thế Hùng

Tiểu sử
Công tác được phân công​​


​Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Lưu Văn Bản
​​
Tiểu sử​​​
Công tác được phâ​​​n công​​

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Văn Quân

Tiểu sử
Công tác được phân công​​​

​​Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Minh Hùng

Tiểu sử
Công tác được phân công​​