Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 tỉnh Hải Dương


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tại Kỳ họp


Tại báo cáo nêu rõ: Năm 2023,  tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ổn định và phát triển, đã đạt được nhiều kết quả tích cực; dự kiến có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, trong đó có 06 chỉ tiêu đạt và 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả  nước

Trong bối cảnh tăng trưởng chung của cả nước chưa đạt như kỳ vọng , tỉnh đã chủ động xây dựng các kịch bản phát triển phấn đấu ở mức cao nhất, do đó kinh tế tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá so với mức trung bình chung của cả nước và so với một số tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng cục Thống kê ước tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 8,16%3. Nông nghiệp Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh) ước đạt 22 nghìn 542 tỷ đồng, tăng 4,1%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 198,6 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu đề ra Giá trị sản xuất công nghiệp  ước đạt 336 nghìn 351 tỷ đồng, tăng 8,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 ước tăng 8,3%. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9.801 triệu USD, giảm 6,3%; thị trường tiêu thụ khó khăn, nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm như: hàng dệt may, giày dép, linh kiện điện tử, dây và cáp điện. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7.837 triệu USD, giảm 6,8%; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 12 nghìn 393 tỷ đồng, tăng 15,4%. Hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả tích cực; tuyên truyền, quảng bá và hợp tác, liên kết phát triển du lịch11 . Ước tính đón và phục vụ trên 1,8 triệu lượt khách, tăng 46,3%, 

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng vượt bậc về vốn đăng ký,  tổng vốn đăng ký  tăng gấp 3,1 lần so với năm trước, Đầu tư trong nước, tăng gấp 5,6 lần so với năm trước,

Năm 2024, tỉnh Hải Dương phấn đấu đạt và vượt 15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Trong đó 7 chỉ tiêu về kinh tế, bao gồm: (1) Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9% trở lên; (2) Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%; (3) Thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán; (4) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 205 triệu đồng; (5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 16,8%; (6) Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15% so với thực hiện năm 2023; (7) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%.

06 chỉ tiêu về xã hội, bao gồm: (1) Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 32,7%; (2) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 46,5%; (3) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 93,8%; (4) Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 70,5%, Tiểu học 96,7%, THCS 92%, THPT 75%; (5) Số giường bệnh (không tính các trạm y tế cấp xã) đạt 32,7 giường/ 01 vạn dân; 9,8 bác sĩ/ 01 vạn dân; (6) Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 1,2%.

02 chỉ tiêu về môi trường, bao gồm: (1) 100% các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu; (2) Tỷ lệ các dự án thuộc đối tượng được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đạt 100%.