Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 08/12, Kỳ họp lần thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trình kỳ họp; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người do HĐND tỉnh bầu; thông qua​ 41​ nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

​​​
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các thành viên là Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh nhấn mạnh năm 2024 là năm  có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp. Trong đó, về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, cần quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 9% trở lên. Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các dự án tạo nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo động lực phát triển mới và nguồn thu ngân sách năm 2024 và các năm tiếp theo. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định; nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu, cơ chế hỗ trợ để giải quyết các tồn đọng trong xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ở cả 3 cấp ngân sách.

 

Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; tiến hành lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội; tăng cường thu hút các dự án lớn có khả năng dẫn dắt thị trường; quan tâm thu hút đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Tổ chức tốt các lễ hội văn hóa lớn của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy giá trị văn hóa xứ Đông. Tiếp tục giải quyết các khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế, giáo dục. Quan tâm đảm bảo bố trí đủ thuốc, vật tư đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Tập trung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp; Tăng cường thực hiện thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn. Tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tiếp tục củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh - trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.  Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền để xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động rà soát, phân tích, đánh giá các đề án, chính sách, quy định, quyết định của tỉnh đã ban hành để chỉ ra những bất cập, hạn chế nhằm đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời.  Bên cạnh đó, đề nghị chủ động nghiên cứu, đề xuất chính sách mới về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất - kinh doanh và lĩnh vực y tế, giáo dục; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ lao động nông thôn không còn tư liệu sản xuất...

Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời thông báo kết quả Kỳ họp, kiến nghị, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Nhấn mạnh chỉ còn hơn 20 ngày nữa là hết năm 2023 và chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, đồng chí Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến giải ngân vốn đầu tư công, thu - chi ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì an ninh - trật tự trong tháng cuối năm. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn bảo đảm mọi nhà, mọi người đều vui Xuân, đón Tết.

​​​Trải qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, những hạn chế đã từng bước được khắc phục, kết quả thể hiện ở thành tích nổi bật của năm 2023. Cùng với đó, những nghị quyết, chính sách mới ban hành tại kỳ họp sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, tạo xung lực thúc đẩy mới và là tiền đề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu khẳng định HĐND tỉnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Hải Dương nhất định sẽ vượt qua các khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.