Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hải Dương của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng mong các đại biểu sẽ mang tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào từng lá phiếu thật khách quan, công tâm. Kết quả tín nhiệm đó không chỉ giúp đồng nghiệp, đại biểu mình soi xét, tự rèn luyện và khắc phục, mà còn tiếp sức cho họ, thêm cảm hứng cho họ để tiếp tục xứng đáng hơn với sự tin tưởng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong chặng đường công tác và phấn đấu tới đây.

​​Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng cho biết vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận,đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 cùng với nhiều nội dung quan trọng khác.

​​
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất với nhận định về một số điểm sáng tăng trưởng trong năm 2023 của tỉnh như: Tăng trưởng vượt Kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng cao, ổn định; thu hút đầu tư trong năm 2023 đạt 1,136 tỷ USD, tăng 3,1 lần so với năm 2022, cao nhất trong rất nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt là sự tăng trưởng bứt phá trong Quý IV, GRDP tăng trưởng 10,88%[1]. Cùng với đó, chúng ta đã hoàn thành quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2023; nhiều công trình, dự án mới được khởi công, chuẩn bị khởi công, nhất là các dự án giao thông kết nối, các dự án hạ tầng KCN đã hoàn thiện với trên 1.100 ha mặt bằng sạch đủ điều kiện đón nhận các dự án đầu tư, là tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tới.

Khẳng định năm 2023 là một năm với nhiều sự khởi sắc đáng phấn khởi. Đây là những tín hiệu rất tốt, làm tiền đề và cơ sở để khẳng định cho sự tăng trưởng kinh tế năm 2024 và những năm tiếp theo.Có được kết quả nêu trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của cộng đồng Doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, trong đó có sự đồng hành, vào cuộc chủ động, tích cực và rất trách nhiệm của cơ quan dân cử cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm với nhân dân thảo luận kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh để ban hành nghị quyết sát, đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao, mang lại giá trị thực tiễn vì lợi ích chung của tỉnh và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, phát huy vai trò người đứng đầu trong từng cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên trách được giao đảm bảo nhanh, không để tồn đọng.HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động. Tăng cường hoạt động giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết. Thực hiện tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đối với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, đôn đốc các cơ quan giải quyết.Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai nghị quyết. Thông tin mạnh mẽ tới cử tri và nhân dân trong tỉnh tạo đồng thuận cao để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cũng nêu rõ tại Kỳ họp này sẽ tiến hành một nội dung quan trọng đó là Lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND bầu. Đây là công việc rất hệ trọng cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và đánh giá đúng thực chất.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng mong các đại biểu sẽ mang tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào từng lá phiếu thật khách quan, công tâm. Kết quả tín nhiệm đó không chỉ giúp đồng nghiệp, đại biểu mình soi xét, tự rèn luyện và khắc phục, mà còn tiếp sức cho họ, thêm cảm hứng cho họ để tiếp tục xứng đáng hơn với sự tin tưởng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong chặng đường công tác và phấn đấu tới đây.

 ​