Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023 tăng 0,23%

Theo Sở Tài chính, giá cả thị trường hàng hóa và dịch vụ tháng 11/2023 tại Hải Dương là cơ bản ổn định và không có biến động bất thường.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023 là 100,23%, tăng 0,23% so với tháng 10/2023, tăng 5,49% so với cùng tháng năm 2022.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 07 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, nhóm giáo dục giữ giá ổn định và 03 nhóm hàng tăng giá nhẹ so với tháng trước là: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế (8,56%); Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch (0,11%); Nhóm hàng hoá và dịch vụ khác (0,07%). Giá vàng tháng này có biến động tăng, tăng 3,79% so với tháng trước; cùng với giá Vàng, giá Đô la Mỹ tháng này có biến động giảm, ở mức 0,03% so với tháng trước. Đây là những yếu tố biến động chính tác động đến tình hình giá cả thị trường chung và chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11/2023.