Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, phát biểu sau phiên thảo luận, chất vấn ở hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đạt được 5 mục tiêu, 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu được UBND tỉnh đề ra.
HDNDtinhkhoa17-CTHung.jpg

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tiếp thu sau phiên thảo luận, chất vấn ở hội trường

Điểm lại những kết quả nổi bật trong ​thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả đã đạt được khẳng định sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh, là kết quả của cả quá trình phấn đấu thực hiện liên tục bền bỉ trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ.​​

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong năm 2023. Đồng thời, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nghiêm túc tiếp thu những hạn chế đã được các đại biểu HĐND tỉnh chỉ rõ và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai năm 2024.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng khẳng định UBND tỉnh luôn bám sát và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh. Việc giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu và không tồn đọng. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND tỉnh.

Nhấn mạnh 2024 là năm rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng chí Triệu Thế Hùng cho biết UBND tỉnh đã đề ra 5 mục tiêu, 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, kèm theo đó là 15 giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu đã đề ra.  Trong đó, Hải Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9% trở lên, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%, thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt trên 205 triệu đồng…
HDNDtinhkhoa17-CTHung3.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương​ cần tập trung thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình. Công bố và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác của Nhà nước để duy trì, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng, phát triển. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ và gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành.