Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Danh sách cử người phát ngôn của huyện Gia Lộc và các xã trực thuộc

​Họ và tên, chức danh ​​​
 Số điện thoại, email
UBND huyện Gia Lộc ​
​ Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện

CQ: 02203.716.416

DĐ: 0976.646.888

Email: levantuan21164@gmail.com

1. UBND Xã Thống Nhất ​ ​
​ Phạm Đăng Xuyết, Chủ tịch UBND ĐTCQ: 02203.716.613
email: ubndthongnhat@gmail.com
2. UBND Xã Yết Kiêu ​ ​
​ Phạm Văn Du, Chủ tịch UBND xãCQ: 0220.3514462
DĐ: 0915.888.975
Email: phamdugiahoa@gmail.com
3. UBND Xã Tân Tiến ​ ​
​  Nguyễn Thanh Ngành, Chủ tịch phụ trách UBND xãCQ: 0220.3716.593
DĐ: 0977.933.886
Email: nganh@gmail.com
4. UBND Xã Gia Lương ​ ​
​  Đoàn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xãCQ: 3.716.380
DĐ: 0912.887.989
Email: binhpgd@gmail.com
5. UBND Xã Toàn Thắng ​ ​
​  Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã

CQ:

DĐ: 0366.505.397

Email: nvxuan73@gmail.com

6. UBND Xã Hoàng Diệu ​ ​
​ Nguyễn Đức Du , Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 02203.716.580

ĐTDĐ: 0364.423.363

Email: nguyendunongdan@gmail.com

7. UBND Xã Hồng Hưng ​ ​
​ Phạm Văn Hanh, Chủ tịch UBND xãDĐ: 0974.002.988
8. UBND Xã Phạm Trấn
​ Nguyễn Xuân Thơ, Chủ tịch UBND xãDĐ: 0944.665.222
9. UBND Xã Quang Minh
​ Nguyễn Hữu Biên, Chủ tịch  UBNDĐTDĐ: 0912556800
10. UBND Xã Nhật Tân ​ ​
​ Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã

CĐ: 0220.3530079

DĐ: 0917.550.626

Email: ngocminh2607@gmail.com

11. UBND Xã Đức Xương ​ ​
​ Đỗ Trọng Tuệ, Chủ tịch UBND xãDĐ: 0987.995.996
12. UBND Xã Lê Lợi ​ ​
​ Đoàn Duy Việt, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0916.484.238

Email: ubndxaleloigialoc@gmail.com

13. UBND Thị trấn Gia Lộc
​ Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND

CĐ: 0220.715.491

DĐ: 0384918380
Email: doanvanlongubttgl@gmail.com

14. UBND Xã Gia Khánh ​ ​
​ Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch UBND DĐ: 0976.042.599
15. UBND Xã Đoàn Thượng ​ ​
​ Bùi Đức Tòng, Chủ tịch UBNDCQ: 02203.930.726
DĐ: 0902.043.737
Email: hatong012@gmail.com
16. UBND Xã Gia Tân ​ ​
​ Phạm Duy Thoại, Chủ tịch UBND xãDĐ: 0982.259.579
17. UBND Xã Thống Kênh ​ ​
​ Vũ Xuân Kiêm, Chủ tịch UBND

- DĐ: 0972.364.541

- Email : xuankiem71@gmail.com

18. UBND Xã Đồng Quang ​ ​
​ Lã Văn Chiến, Chủ tịch UBND

- CQ: 02203.530.404

- DĐ: 0904.774.616