Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện Tứ Kỳ: Duy trì 61 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, trong năm 2023, Hội Nông dân huyện  Từ Kỳ tiếp tục chỉ đạo duy trì 45 mô hình “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh-sạch - đẹp”, 3 mô hình điểm “Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình", 13 mô hình "Cánh đồng không rác thải".
​​Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo xây dựng, tổ chức ra mắt mô hình “Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình" tại thôn An Thổ - xã Nguyên Giáp với 20 thành viên tham gia; trao tặng 20 thùng xử lý rác thải hữu cơ và 20 kg chế phẩm men vi sinh cho các hộ tham gia mô hình; tổ chức tập huấn kỹ thuật phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với Đoàn Thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền lưu động, xử lý điểm đen về rác thải, vận động hội viên, nhân dân đóng góp công, của, đất đai để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của địa phương. Trong năm toàn huyện đã tham gia xây mới và tu sửa 18 km, đường giao thông nông thôn, 12,5 km đường giao thông nội đồng, 15 km kênh mương, ngoài ra hội viên, nông dân còn tích cực lao động, sản xuất, làm thủy lợi nội đồng, đắp đường nội đồng, đóng góp 2.005 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi như trồng cây, hoa 2 bên đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn…