Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần5)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 5) vào sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBNDtỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ; 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xãhội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

 II. Nội dung họp: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Về việc đề xuất điều chỉnh đối tượng, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. 

* Thời gian: Từ 8h00’ đến 8h45’.

 * Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: 

2.1. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ven đường tránh trung tâm thành phố Chí Linh. 2.2. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Sông Hương (Green River), xã Hồng Lạc, huyện Thành Hà. 

2.3. Kế hoạch tiếp đón Thủ tướng Chính phủ về dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương. * Thời gian: Từ 8h45’ đến 11h30’. 

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 2.3), UBND thành phố Chí Linh (nội dung 2.1), UBND huyện Thanh Hà (nội dung 2.2); -

Các đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện có liên quan (nội dung 2.3, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương mời).